رهبری

بدنه خبر

فعالیت های سفیران سلامت کارمند در هفته دولت دوشنبه، 6 شهریور 1396
روز دوشنبه مورخه 96/6/6 و به دعوت دفتر بانوان استانداری تیم سلامت مرکز بهداشت سنندج در اردوگاه خضر زنده حضور یافته و به عنوان سفیران سلامت ارائه خدمت نمودند .مراقبین سلامت با کنترل فشار خون و وزن و قد و استخراج شاخص تودخ بدنی حاضرین که نماینده بانوان ادارات استان بودند ، ایشان را جهت تشکیل پرونده الکترونیمک سلامت و ثبت نام به عنوان سفیر سلامت ، نقش خود را برای سلامت خود و اعضای خانواده شناخته و دوره آموزشی سفران سلامت را در مراکز سلامت بگذرانند . در میان حاضرین مدیر کل دفتر بانوان و خانواده نیز حضور داشتند و با توجه به گذراندن دوره آموزشی سفیر سلامت در سال گذشته از همکاران در خواست پیوستن به صف سفیران سلامت را نمودند . در پایان از حاضرین توسط اداره ورزش و جوانان پذیرایی  به عمل آمد . فتحی یونسی اعلام کرد که تیم سلامت در اکثر برنامه های فرهنگی و ورزشی که در هفته سلاکمت برگزار می گردد حضور یافته و در راستای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت حاضرین تلاش ی کنند.       
 
پورتال اخبار