رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه توانمندسازی کارکنان بهداشتی سه‌شنبه، 7 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخ 1396/5/28،29،30، در راستای اجرای کمپین خودمراقبتی اجتماعی کارگاه سه روزه توانمندسازی کارکنان بهداشتی درخصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی جهت کلیه مراقبین سلامت و بهورزان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی نحوه برنامه نویسی عملیاتی-مشارکتی به صورت عملی آموزش داده شد.
 
مدرس کارگاه: خانم ملاولی