رهبری

بدنه خبر

برگزاری همایش رانندگی ایمن در راستای اجرای کمپین ایمن برانید سه‌شنبه، 7 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در راستای اجرای کمپین ایمن برانید با دعوت از پلیس راهور، همایش رانندگی ایمن باحضور بهورزان و مراقبین سلامت در محل سالن همایش مرکز آموزش بهورزی برگزار گردید.
در این همایش اهداف اجرای کمپین، مواردی درخصوص آئین نامه راهنمایی و رانندگی آموزش داده شد، در ادامه به سوالات مدعوین در خصوص موارد فوق پاسخ داده شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار