رهبری

بدنه خبر

توانمند سازی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش ناحیه 1 سه‌شنبه، 7 شهریور 1396
روز دوشنبه مورخه 96/6/6 در کانون  تربیتی امام خمینی (ر) و بر اساس هماهنگی نماینده بانوان آموزش و پرورش ناحیه 1 و مشاور بانوان فرمانداری و نماینده بانوان بهزیستی ، کارشناس مسئول آموزش سلامت حضور یافته و در راستای توانمند سازی در حوزه سلامت به آموزش خود مراقبتی برای بیش از 180 نفر از مربیان پایه پیش دبستانی و مهد کودکهای ناحیه 1 پرداخت . فتحی یونسی با اشاره به اهمیت سلامت در زندگی و در کانون آموزش برای بجه ها ، ضرورت یاد گیری خود مراقبتی را در چهار حوزه برای حاضرین توضیح داد . وی با توجه به نقش تحرک در سلامت و تعریف آن ، به طور عملی حرکات نرمشی و کششی را به حاضرین آموزش داده و تأکید نمود که فرهنگ ورزش و سلامت را در میان کودکان ترویج نمایند . در حاشیه کلاس تیم سلامت نیز ارئه خدمت به شرکت کنندگان در کارگاه را نموده و در راستای ثبت پرونده الکترونیک سلامت آنان را راهنمایی نمودند .             
 
پورتال اخبار