رهبری

بدنه خبر

ایستگاه سلامت در خضر زنده سه‌شنبه، 7 شهریور 1396
روز سه شنبه مورخه 96/6/7 ضمن هاهنگی با فرمانده خواهران بسیجی شهید سمیه و نماینده بانوان مرکز بهداشت سنندج ، ایستگاه سلامت برای ارائه خدمت به شرکت کنندگان در اردوی یک روزه خواهران بسیجی برگزار گردید. در خضر زنده بیش از 200 نفر از حاضرین کنترل قد و وزن و فشار خون گردیده و برای مراجعه به مراکز سلامت جهت تشکیل پرونده توسط مراقبین سلامت هدایت شدند. راقبین سلامت علاوه بر اقدامات فوق در خصوص خود مراقبتی و برنامه سفیران سلامت نیز به حاضرین توضیح دادند .            
 
پورتال اخبار