رهبری

بدنه خبر

برگزاری همایش پیاده روی کارکنان ادارات به مناسبت هفته مبارک دولت پنجشنبه، 9 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخ 1396/6/7 همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان قروه برگزار گردید، در این همایش کارکنان شبکه بهداشت و درمان قروه نیز حضور داشتند و مسیر چهارراه آیت الله مدرس تا تفرجگاه سراب قروه را طی نمودند.