رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه توانمندسازی سیستم بازرسی بهداشت حرفه ای پنجشنبه، 9 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخ 1396/6/6 کارگاه توانمندسازی سیستم بازرسی بهداشت حرفه ای جهت کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط مراکز خدمات جامع سلامت و ستاد توسط واحد بهداشت حرفه ای در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.
در کارگاه مذکور عناوین زیر آموزش داده شد:
- کلیات بهداشت حرفه ای
- نحوه تکمیل فرم بازدید کارگاه
- نحوه تکمیل فرم معاینات کارگر
- نحوه تکمیل فرم های آماری
- آموزش درخصوص کار با سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای
 
مدرس کارگاه:
- آقای سرابی