رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه معرفی برچسب اصالت و سلامت کالا پنجشنبه، 9 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخ 1396/6/2 کارگاه معرفی برچسب اصالت و سلامت کالا جهت 42 نفر از کارشناسان رسته بهداشتی ستاد شبکه بهداشت و درمان و بازرسین بهداشت محیط در محل سالن مرکز آموزش بهورزی برگزار گردید.
در این کارگاه که در راستای اجرایی نمودن رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش همگانی در جهت حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و اجرایی شدن اهداف برنامه عملیاتی سازمان غذا و دارو برگزار شد، مطالب آموزشی درخصوص کاهش میزان مصرف قند، نمک و چربی، آشنایی با نشانگرهای رنگی درج شده بر روی محصولات غذایی و آشامیدنی و عوارض مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز به شرکت کنندگان در کارگاه ارائه شد.
 
 مدرسین کارگاه:
-  خانم مشرفی
- خانم عراقی
- خانم رحیمی
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار