رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیر شبکه و تعدادی از مسئولین از مرکز خدمات جامع سلامت گنجی پنجشنبه، 9 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخ 1396/6/8 دکتر امید محمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان، مهندس مسعود معتمدی رئیس مرکز بهداشت، مسئول امور عمومی و مسئول حراست از مرکز خدمات جامع سلامت گنجی و خانه های بهداشت روستاهای یالغوز آغاج و گنجی همچنین مرکز فوریتهای پزشکی 115 بین جاده ای بازدید و ضمن پایش و ارزیابی عملکرد، با پزشکان و کارکنان این واحدها دیدار و گفتگو نمودند و در جریان امورات و مشکلات موجود قرار گرفتند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار