رهبری

بدنه خبر

استعلام بها خرید، تهیه و تأمین کیف های بهداشتی به همراه اقلام مورد نیاز بهداشتی یکشنبه، 12 شهریور 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد خرید، تهیه و تأمین کیف های بهداشتی به همراه اقلام مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان شهید دکتربهشتی قروه را از طریق استعلام بها به شرکت های صلاحیت دار، واجد شرایط و دارای مجوز (تأمین وسایل و تجهیزات پزشکی ، تأمین البسه بیمارستانی و درمانی و شرکتهای تولید، تهیه و توزیع وسایل بهداشتی –آرایشی –تبلیغاتی مرتبط با موضوع استعلام بها) به مدت 6ماه از مورخ 1/7/96 لغایت 29/12/96 واگذار نماید.

 

 

**************************************************

مدت زمان تحویل اسناد  استعلام بها به شرکتهای داوطلب: 1/6/96 لغایت 12/6/96

محل تحویل اسناد و شرایط استعلام بها به شرکتهای داوطلب: استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- شبکه بهداشت و درمان قروه

**************************************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب، ج) : لغایت 25/6/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج):

استان کردستان-شهرستان قروه - میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- شبکه بهداشت و درمان قروه

**************************************************

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در استعلام بها مبلغ پانزده میلیون ریال(15000000 ریال) بصورت اصل فیش واریزی به شماره حساب 74380904 بانک رفاه شعبه شریعتی قروه کد 825 و یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل 3ماه از تاریخ درج آگهی در وجه شبکه بهداشت و درمان قروه) ارائه و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

 

**************************************************

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات:

مورخ 28/6/96 روز سه شنبه ساعت 10صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه می باشد.

در ضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت ملی اطلاع رسانی  استعلام ها به آدرس http://iest.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار