رهبری

بدنه خبر

دوازدهم شهریور ماه روز بهورز گرامیباد دوشنبه، 13 شهریور 1396
روز یک شنبه  96/6/12 مصادف با روز بهورز است که 33 سال پیش اولین خانه بهداشت در یکی از روستاهای آذربایجان تاسیس گردید. به همین مناسبت توسط مرکز بهداشت سنندج مراسم با شکوهی با حضور کلیه بهورزان  روستاهای سنندج و مسئولینی  چون دکتر فرشادان نماینده سنندج و رئیس دفتر مهندس علوی و اقای امان اللهی معاون سیاسی فرماندار و دکتر بیدار پور معاون بهداشتی و سایر مدیران سطوح دانشگاه و معاونت بهداشتی در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید. در این مراسم با شکوه با بیان خیرمقدم توسط دکتر بیدار پور شروع و با تقدیر از بهورزان و مربیان نمونه  کشوری و استانی به پایان رسید . در طول برنامه سخنرانی دکتر بیدار پور و دکتر فرشادان و  خواندن  اشعار توسط بهورزان و پخش موسیقی نیز اجرا گردید . دکتر فرشادان قول پیگیری مطالبات بهورزان و تشکیل نظام بهورزان را دادند . در حال حاضر 61 خانه بهداشت با حضور 133 بهورز زن و مرد در روستاهای سنندج مشغول انجام وظیفه هستند . و با توجه به اهمیت نقش بهورز در ارتقا سلامت ده نشینان این مراسم برگزار گردید و به رسم یادبود به 13 نفر از بهورزان نمونه و مربی نمونه به رسم یادبود جوائزی اهدا گردید . دکتر فرشادان نماینده مردم سنندج در مجلس نیز قول اهدا جوائز به 5 نفر دیگر از بهورزان منتخب شورای بهورزی را دادند که موجب شادی بیشتری در جمع گردید.                    
 
پورتال اخبار