رهبری

بدنه خبر

برنامه بازدید از مراسم ذبح قربانی در عید قربان دوشنبه، 13 شهریور 1396
گشت سلامت محیط در صبحگاهروز عید قربان  با حضور در جمع پر شور مردم روستاهای حسین اباد و ماچکه سفلی در خصوص رعایت شرایط بهداشتی ذبح و شرایط نگهداری و توزیع گوشت دامهای قربانی آموزش های لازم را ارئه نموده ونحوه جمع آوری مواد زائد دامی و دفن آن را به دهیار و بهورز روستا آموزش دادند. در ادامه با همکاری پرسنل دامپزشکی بر توزیع سالم گوشت های قربانی نظارت های لازم بعمل آوردند .    
 
پورتال اخبار