رهبری

بدنه خبر

برنامه های اکیب سلامت محیط در راستای ارتقا سلامت دوشنبه، 13 شهریور 1396
  در هفته اول شهریور ماه و در طی  چندین بازدیدتیم سلامت محیط از اماکن عرضه مواد غذایی ، کلیه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته مانن انواع کنسروها ؛ مواد لبنی و کیک و بیسکویت و انواع شربت ها و .... که ضبط شده بود بر اساس دستور دادستانی قرار شد که معدوم شوند و این امر با حضور نماینده دادستانی و سازمان بازیافت مقدار چهارتن مواد غذایی ضبط  شده معدوم  گردید.     
 
پورتال اخبار