رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه تکریم ارباب رجوع در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان پنجشنبه، 16 شهریور 1396
 در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر خالدیان مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان ضمن خیرمقدم به حضور ریاست محترم حراست دانشگاه از اهمییت طرح تکریم ارباب رجوع سخن گفتند.
در ادامه کارگاه جناب آقای دکتر هدایی ریاست محترم حراست دانشگاه در مورد اهداف تکریم ارباب رجوع به بیان موارد زیر پرداختند.
1- ضرورت تکریم ارباب رجوع از بعد معنوی و بین المللی و قانونی
2- بدترین مورد در طرح تکریم ارباب رجوع تبعیض است
3- اهداف تکریم ارباب رجوع شامل اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع نظر خواهی از مراجعین از نحوه ارائه خدمات تدوین منشور اخلاقی
4- مبانی اعتقادی در طرح تکریم ارباب رجوع مانند وقت شناسی و حضور به موقع در سرکار، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به اراده خدمات در چارچوب مقررات سازمانی
5- انواع مراجعین از نظر سطح رضایت مندی و نحوه رفتار آنها
6- اهمیت ارباب رجوع که ذی نفع اصلی هر سازمانی است
7- برنامه ارتقا و حفظ و کرامت مردم در نظام اداری
8- ویژگی های اصلی نظام ارائه خدمت مطلوب
9- اصل طلایی تکریم ارباب رجوع که مشتری مداری است و همیشه حق با مشتری است حتی اگر حق با او نباشد
11- هر مشتری یک مشتری است و هر مشتری فقط یک مشتری است.
در پایان کارگاه از زحمات تک تک همکاران شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان که خدمت رسانی مطلوبی در راستای طرح تکریم ارباب رجوع داشته اند توسط رئیس حراست تشکر به عمل آمد. 
 
 
 
پورتال اخبار