رهبری

بدنه خبر

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجار یکشنبه، 19 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بیجار -مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان بیجار با حضور آقای دکتر بیدارپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،آقای زندیه فرماندار بیجار و کارکنان شبکه بهداشت و درمان بیجار برگزار گردید.
در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر کرمی در مدت تصدی سرپرستی شبکه بیجار آقای دکتر محمد مظاهری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجار معرفی گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار