رهبری

بدنه خبر

ملاقات مدیریت وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان بیجار با امام جمعه پنجشنبه، 23 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بیجار روزسه شنبه مورخه96/6/22  مدیریت وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان بیجار با امام جمعه ملاقات حضوری داشتند. دراین ملاقات صمیمانه به بررسی مسایل ومشکلات شهرستان درحوزه بهداشت ودرمان پرداختند.
 
 
 
پورتال اخبار