رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیریت شبکه بهداشت ودرمان از بیمارستان امام حسین(ع) چهارشنبه، 22 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بیجار شب گذشته دکتر مظاهری مدیریت شبکه بهداشت  ودرمان به همراه سوپر وایزر بیمارستان در اولین دیدارخود از بخشهای مختلف بیمارستان امام حسین(ع) بازدید بعمل اوردند.درادامه به بررسی مسایل ومشکلات موجود درآن مجموعه پرداختند .
 
 
 
 
پورتال اخبار