رهبری

بدنه خبر

اعلام برنامه واحد همتاپروری موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی سه‌شنبه، 28 شهریور 1396

برنامه واحد همتاپروری موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی، به پیوست اسامی اعضاء محترم هیات علمی واجد شرایط آن دانشگاه (با مرتبه استادی و شاخص H برابر یا بالاتر از 15 (H-index ≥15)) با مشخصات کامل از جمله نام دانشکده یا مراکز تحقیقات،رشته تحصیلی 

شناسه

نام

نام خانوادگی

جنسیت

دانشگاه/موسسه

مرکز تحقیقاتی

دانشکده

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

 
 
پورتال اخبار