رهبری

بدنه خبر

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ناپیوسته کاردانی به کارشناسی شنبه، 1 مهر 1396

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ناپیوسته کاردانی به کارشناسی  روز دوشنبه 96/7/10 شایان ذکر است مدارک لازم جهت ثبت نام متعاقبا اعلام خواهدشد.
 
پورتال اخبار