رهبری

بدنه خبر

برگزاری مسابقات ورزشی دربین بانوان شاغل درشبکه پنجشنبه، 20 مهر 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران درروزسه شنبه مورخه 96/7/19 مرکزبهداشت این شهرستان درراستای برنامه های هفته ملی  سلامت بانوان ایرانی وروزجهانی قلب اقدام  به برگزاری مسابقات ورزشی در2رشته طناب زنی وطناب کشی دربین بانوان شاغل درستادشبکه، مرکزبهداشت وبیمارستان سینا درمحل سالن ورزشی کوثرشهرستان کامیاران نمود.درپایان این مسابقات به نفرات برترجوایزی نیزاهداگردید.


 
 
پورتال اخبار