رهبری

بدنه خبر

اعلام برنامه زمانبندی آزمون مرحله چهاردهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی چهارشنبه، 26 مهر 1396

جدول برنامه زمانبندی آزمون مرحله چهاردهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی به شرح ذیل اعلام گردید :

 

تاریخ های مهم

شروع

پایان

ثبت نام و ویرایش مدارک آزمون

22/7/96

19/8/96

دریافت کارت آزمون

23/8/96

25/8/96

آزمون

25/8/96- روز پنج شنبه- ساعت 10صبح

کلید آزمون

29/8/96

اعتراض به سؤالات آزمون

24 ساعت پس از اعلام کلید

اعلام نتایج

متعاقباً از طریق سایت انجمن اعلام می گردد

اعتراضات به نتایج آزمون

72 ساعت پس از اعلام نتایج آزمون

 
پورتال اخبار