رهبری

بدنه خبر

خرید تجهیزات پزشکی به ارزش 150 میلیون ریال توسط خیر نیکوکار دیواندره ای پنجشنبه، 4 آبان 1396

با اقدام خیر خواهانه خیرسلامت دیواندره ای ( والده محترم مرحوم دهقانیان خانم صراحی قادری ) یک دستگاه الکتروشوک پرتابل آمبولانسی (AED) به ارزش 120 میلیون ریال جهت استفاده در اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی و یک دستگاه الکتروکاردیوگراف به ارزش 30 میلیون ریال جهت استفاده در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی ( ره ) دیواندره خریداری شد . مدیریت شبکه بهداشت و درمان دیواندره با تبریک به این خیر بزرگوار از اینکه با این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه در عرصه سلامت با گشاده دستی و سخاوتمندی مجموعه بیمارستان امام خمینی ( ره ) یاری رسانده اند کمال تشکر خود را ابراز می دارند .
                                    
 
پورتال اخبار