رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه یکشنبه، 7 آبان 1396

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد 9000 عدد کیف بهداشتی بیمار از طریق استعلام بهاء خریداری نماید.

 لذا شرکت های صلاحیت دار با موضوع مربوطه در صورت تمایل می توانند در صورت تمایل می توانند جهت دریافت اسناد به دبیرخانه مرکز پزشکی مراجعه نمایند.

1-      تاریخ دریافت اسناد: لغایت پایان روز یکشنبه مورخ 21/8/96

2-      تاریخ تحویل اسناد: 4/9/96

3-      تاریخ بازگشایی اسناد: 8/9/96 

 
پورتال اخبار