رهبری

بدنه خبر

ویدیو کنفرانس بررسی روند اجرای طرح رصد تب مالت در بیجار سه‌شنبه، 9 آبان 1396
در راستای اجرای هر چه بهتر رصد بیماری تب مالت در شهرستان بیجار و جمع بندی فعالیتهای انجام شده و برررسی مشکلات پیش روی اجرای طرح، در دفتر جناب آقای دکتر بیدار پور معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه با حضور مدیر گروه بیماریها، معاون اجرایی، مدیر گروه سلامت محیط و کار، مدیر واحد آموزش بهداشت و کارشناس زئونوز استان، جلسه ویدیو کنفرانس با مرکز بهداشت شهرستان بیجار با حضور رئیس مرکز بهداشت، معاون رئیس مرکز و کارشناس زئونوز شهرستان برگزار شد.
در این گردهمایی ابتدا دکتر بیدار پور ضمن خوش آمد گویی، اصول هفت گانه مد نظر دکتر ملک افضلی مسئول کشوری طرح رصد را تبین و در ادامه آقای بنفشی دوازده فعالیت انجام شده توسط معاونت بهداشتی را توضیح داده و سپس شرح وظایف شهرستان را بیان نمودند. آقای قیدار پور از همکاران بیجار نیز گزارش اقدامات انجام شده در سطح شهرستان بیجار را تشریح  و در ادامه با مشارکت همه اعضا مشکلات بررسی و راهکارهای مد نظر اعلام شد. لازم به توضیح است این طرح در شهرستان بیجار بصورت پایلوت در حال اجرا بوده و بیشتر بر آموزش ، تشخیص و درمان به موقع و صحیح و پیگیری بیماران استوار بوده و در صورت موفقیت و کاهش موارد بیماری تب مالت، در کل کشور اجرا خواهد شد
 
پورتال اخبار