رهبری

بدنه خبر

جلسه هماهنگی راه اندازی سیستم پکس چهارشنبه، 10 آبان 1396
جلسه هماهنگی راه اندازی سیستم پکس در تاریخ 10 آبان 1396 در ساعت 10 صبح در درفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید. دراین جلسه مشکلات موجود مطرح گردید.ضمن احصاء شرح وظایف حاضرین ، با توجه به نصب زیر ساخت های سیستم ،مقرر گردید  پس از خرید تجهیزات مورد لزوم ، در اسرع وقت سیستم پکس راه اندازی گردد.
 
منبع: روابط عمومی مرکز
 
پورتال اخبار