رهبری

بدنه خبر

جلسه دفاع از پایان نامه" شنبه، 20 آبان 1396

جلسه دفاع از پایان نامه"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم هیرو حمزه پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی تحت عنوان " بررسی مراقبت مبتنی بر الگوی سازگاری روی برمیزان بروزو شدت دلیریوم دربخش مراقبت ویژه " روز شنبه 96/08/20 ساعت 11:30 در کلاس 105 برگزار گردید.

 
 
\
 

 

 

 
پورتال اخبار