رهبری

بدنه خبر

"برگزاری کارگاه آموزشی" سه‌شنبه، 23 آبان 1396

"برگزاری کارگاه آموزشی"

کارگاه آموزشی تحت عنوان "مخاطرات شغلی در پرستاران "ویژه دانشجویان ترم هفتم پرستاری در تاریخ96/08/22ساعت 10 صبح روز دوشنبه در سالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه پرستاری برگزار گردید.دراین کارگاه بهداشت حرفه ای ،بهداشت شغلی در پرستاران وبیماریهای شایع شغلی در پرستاران به بحث گذاشته شد.

 

 
پورتال اخبار