رهبری

بدنه خبر

اعزام تعدادی از مصدومین حادثه زلزله کرمانشاه به کامیاران سه‌شنبه، 23 آبان 1396

11نفر از مصدومین زلزله کرمانشاه به بیمارستان سینای شهرستان کامیاران اعزام شدند.

به گزارش وب دا، درپی زلزله در شهرستانهای استان کرمانشاه تعداد 11 نفرازمصدومین این زلزله به بیمارستان سینا شهرستان کامیاران مراجعه نموده وپس ازدریافت خدمات درمانی، تعدادی از مصدومین بصورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

تعدادی از این مصدومین نیز جهت انجام خدمات تخصصی  ارجاع شدند.

لازم به ذکراست که این مصدومین درمناطق ازگله وسرپل ذهاب ازاستان کرمانشاه مصدوم شده بودند.      

 
پورتال اخبار