رهبری

بدنه خبر

تداوم برنامه های آموزشی بیماری ایدز چهارشنبه، 15 آذر 1396
به مناسبت هفته اطلاع رسانی ایدز(14-8آذر)کارگاه  آموزشی   تربیت مربی  بیماری ایدز در راستای ارتقا سطح آگاهی و دانشپزشکان مراکز خدمات سلامت و مراقبین سلامت در طی دو روز توسط کارشناس مسئول برنامه ایدز مرکز بهداشت و با تدریس دکتر سیفی مسئول مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری  برگزار گردید  و ی با توجه به شرایط موجود و نیاز آموزشی که در سطح جامعه از جمله مدارس و ادارات و مساجد وجود دارد ، از حاضرین در جلسه انتظار یادگیری و یاد دهی به شیوه ای نو در خصوص بیماری ایدز نمودند . روش برگزاری کارگاه به شکل کار گروهی و مشارکت جمعی برگزار گردید.                
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار