رهبری

بدنه خبر

"جشن دانش آموختگی" یکشنبه، 17 دی 1396

"جشن دانش آموختگی"

مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان پرستاری ورودی 1392 در ساعت 10 روز چهار شنبه 96/10/20در سالن ابن سینا برگزار می شود. از کلیه همکاران محترم دانشکده جهت حضور در مراسم دعوت به عمل می آید.

                 

 
پورتال اخبار