رهبری

بدنه خبر

"دفاع از پورپوزال" یکشنبه، 17 دی 1396

                   "دفاع از پورپوزال"

جلسه دفاع از پورپوزال خانم زینب آزادیان دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان" بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی گروه درمانی وسخنرانی بر میزان اضطراب زنان با بارداری پر خطر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396"در روز دوشنبه 96/10/19 ساعت11:30 در کلاس 105 برگزار می گردد.  

 

 
پورتال اخبار