رهبری

بدنه خبر

جلسه رئیس کمیته امداد با مدیر شبکه بهداشت و درمان قروه با محوریت جلب مشارکت های اجتماعی پنجشنبه، 21 دی 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخه 96/10/20، جلسه رئیس کمیته امداد با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان با محوریت جلب مشارکت های اجتماعی در محل دفتر مدیر شبکه برگزار گردید.
 
 
 
 
 
منبع: شیرزادی
 
پورتال اخبار