رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس محترم دانشگاه از حوزه معاونت بهداشتی چهارشنبه، 11 بهمن 1396
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سومین بازدید خود از واحد های تابعه معاونت بهداشتی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این حوزه ، از کارشناسان خواست تا به معرفی برنامه ها و استراتژی های  حوزه کاری خود پرداخته و توضیحاتی را در این راستا  خواستار شد.       دکتر سیامک واحدی ضمن بازدید، دستوراتی را شامل عملیاتی نمودن برنامه "بیمارستان های دوستدار مادر" ، نشستی آموزشی- توجیهی برای مسئولین مرتبط در سطح شهرستان های تابعه به شکل ویدئو کنفرانس و با حضور ریاست دانشگاه ، معاون درمان، معاون بهداشتی و مدیر گروه زنان صادر نمود.
وی همچنین از واحد بهداشت خانواده حوزه معاونت بهداشتی خواست شاخص "مدارس مروج سلامت" را به تفکیک استان های کشور جهت ارائه به ریاست دانشگاه تا پایان پنج شنبه هفته جاری تهیه  نماید.
رئیس دانشگاه افزود: واحد سلامت خانواده و واحد بهداشت محیط نیز تحلیل وضعیتی از شاخص های بهداشتی مدارس را به تفکیک شهرستان های تابعه استان تهیه نمایند.
 
 
 
دکتر واحدی در پایان خواستار اهمیت نقش مدارس در نهادینه سازی رفتارهای سلامت در دانش آموزان، خانواده و نهایتاً سطح جامعه شد و همایشی جهت مدیران مدارس کلیه مقاطع سطح استان با محوریت ارتقاء کمی و کیفی شاخص های بهداشتی مدارس و رفع کمبود ها و موانع گسترش تعداد مدارس مروج سلامت با حضور استاندار، مدیر کل آموزش پرورش و معاونین آنها برگزار گردد.
 
پورتال اخبار