رهبری

بدنه خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت وجود اعتماد بالا در سازمان، میزان بهره وری را افزایش می دهد . چهارشنبه، 11 بهمن 1396
 سی و ششمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمانهای وابسته روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1396 با حضور دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دکتر ناصری پور رییس دانشگاه، دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونین توسعه دانشگاهها در مرکز همایشهای رازی آغاز به کار کرد.
دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بیان کرد: محور اصلی جلسات معاونین توسعه، بررسی مسائل بودجه و منابع مالی بوده است. ولی در این همایش سعی داریم بیشتر پیرامون مسئله منابع انسانی و مشکلات این بخش بحث و تبادل نظر نماییم. وی با اشاره به سخنان دکتر ناصری پور رییس دانشگاه اظهار کرد: بحث ساختار و تشکیلات بسیار حائز اهمیت است و باید بررسی کارشناسانه در این زمینه انجام پذیرد.
دکتر صدرالسادات تصریح کرد: در این همایش کارگروههای مختلف حول بررسی محور جذب  و استخدام نیرو، بهره وری منابع انسانی و مشکلات پرسنل قراردادی ، هیئت امنایی کردن بیمارستانها و بحث بودجه و تدارکات پایان سال تشکیل می شود.
 
 
 
 
 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت:  یکی از بحث های مبنایی این همایش توسعه اخلاق حرفه ای از طریق اعتماد آفرینی سازمانی است. ایشان ضمن ارائه پنل با موضوع اعتماد آفرینی در سازمان  افزود: همه سازمانها نسبت به قبل از نظر نیروی انسانی ، امکانات و منابع مالی  رشد داشته اند، ولی متاسفانه بهره وری تغییر چندانی نداشته است. لذا باید در این زمینه بررسی لازم صورت پذیرد که با وجود سرمایه گذاری  لازم چرا کارایی و اثربخشی کافی وجود ندارد. دکتر صدرالسادات گفت: موضوع اخلاق و اعتماد یک مسئله مهم در راستای رفتن به سمت  مطلوب تلقی می گردد ، در واقع در سازمانی که اعتماد بالاتری وجود داشته باشد میزان استرس افراد شاغل کاهش و بهره وری افزایش پیدا می نماید.
 
پورتال اخبار