رهبری

بدنه خبر

برگزاری نحوه نگارش پروپوزال و ثبت در سامانه دانشگاه یکشنبه، 15 بهمن 1396
 
مرکز تحقیقات گوارش و کبد اقدام به برگزاری کنفرانس نحوه نگارش پروپوزال و ثبت در سامانه پژوهشی دانشگاه نموده است.علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تاریخ های برگزاری :96/11/25 - 96/12/2 - 96/1296
ساعت برگزاری:10-13
مکان برگزاری :سالن امفی تاتر بیمارستان توحید

 
پورتال اخبار