رهبری

بدنه خبر

"جلسه دفاع از پورپوزال" چهارشنبه، 18 بهمن 1396

"جلسه دفاع از پورپوزال"

جلسه دفاع از پورپوزال خانم زهرا ویسی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان"بررسی ارتباط خود کارآمدی عمومی وحمایت اجتماعی درک شده با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1397" روز چهارشنبه 96/11/25 ساعت 12:30 در کلاس 105 برگزار می گردد.

 
پورتال اخبار