رهبری

بدنه خبر

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان سه‌شنبه، 24 بهمن 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران کلاس آموزشی با عنوان بهداشت دهان و دندان در تاریخ 96/11/24جهت مراقبین سلامت زن پایگاههای سلامت ضمیمه و غیر ضمیمه این شهرستان در سالن کنفرانس مرکز بهداشت برگزار گردید . دکتر مهنا لطفی دندانپزشک مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره سه ضمن آموزش سلامت دهان و دندان به مراقبین ، نحوه فلوراید تراپی دندان کودکان را در راستای اجرای برنامه وارنیش فلوراید تراپی گروه سنی سه تا شش سال  به صورت عملی آموزش دادند.
 
 
 
 
 
پورتال اخبار