رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته برون بخشی پویش هفته ملی سلامت مردان ایرانی سه‌شنبه، 24 بهمن 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در راستای اجرای پویش هفته ملی سلامت مردان ایرانی به تاریخ (یکم تا هفتم  اسفندماه )و پیرو دعوت نامه قبلی ،کمیته برون بخشی در تاریخ 96/11/24 جهت هماهنگی با سازمانها و نهادهای سطح شهرستان در دفتر ریاست مرکزبهداشت برگزار گردید. در این کمیته سرپرست مرکزبهداشت شهرستان  با طرح عنوان شعار هفته مذکور " ورزش ;کلید طلایی سلامت مردان" ارتقای سطح آگاهی ، تغییر نگرش و در نهایت تغییر رفتار مردان را در خصوص اهمیت ورزش در تأمین سلامت حال و آینده آنان را از اهداف این پویش عنوان کردند.در ادامه سودابه کوهی مسئول واحد سلامت خانواده و شلیر پیری مسئول برنامه سلامت مردان اقداماتی را که نیاز دانسته تا ادارات و سازمانهای سطح شهرستان در راستای اجرای پویش در آن دخیل باشند عنوان نموده و طی مصوباتی به تصویب اعضای شرکت کننده در کمیته مذکور رساندند.

 
 
 
پورتال اخبار