رهبری

بدنه خبر

برگزاری جشنواره ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه پنجشنبه، 3 اسفند 1396

نخستین جشنواره ترویج زایمان طبیعی ویژه مادران باردار، همسران و خانواده آنان در درمانگاه تخصصی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت برگزار شد.

به گزارش وب دا، در ابتدای این جشنواره رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن برشمردن فواید زایمان طبیعی و مضرات سزارین، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج زایمان طبیعی در خانواده ها عنوان کرد.

دکتر سیامک واحدی گفت: یکی از برنامه های طرح تحول نظام سلامت رایگان نمودن زایمان طبیعی بمنظور ترغیب مادران باردار جهت گرایش به زایمان طبیعی و کاهش تعداد سزارین اجرا گردید.

 

 وی افزود: زنان باردار بجز در مواردیکه دلیلی پزشکی وجود ندارد، از زایمان طبیعی بجای زایمان به روش سزارین استفاده نمایند زیرا سزارین های برنامه ریزی شده و درخواستی برای زنانیکه می خواهند چندین بار بچه دار شوند و یا زنانیکه 39 هفته از بارداری خود را کامل نکرده اند، مناسب نمی باشد.

همچنین در این جشنواره 7 غرفه با عناوین: زایمان بی درد، زایمان فیزیولوژیک، تغذیه با شیر مادر، تغذیه دوران بارداری، زایمان طبیعی در فرهنگ بومی کردستان ، ایستگاه خدمات مشاوره ای و ایستگاه سلامت برپا شد.

گفتنی است این جشنواره به همت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت و همکاری معاونتهای بهداشتی و درمان، دانشکده پرستاری و مامایی و بسیج جامعه پزشکی شهید رستم پور برگزار شد.

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی بعثت
 
پورتال اخبار