رهبری

بدنه خبر

حضور 230 نفر از بازرسین بهداشت محیط درطرح بسیج نوروزی دوشنبه، 14 اسفند 1396

هرساله برنامه سلامت نوروزی جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و امکنه عمومی در اسفندماه شروع و تا نیمه اول فروردین سال بعد ادامه می یابد. امسال نیز همزمان با سراسر کشور ، برنامه سلامت نوروزی از پانزدهم اسفندماه شروع و تا پانزدهم فروردین 97 به مدت یکماه انجام خواهد شد. در این برنامه بازرسین بهداشت محیط بازرسی های خود را مراکز تهیه و عرضه غذا و مکانهای عمومی تشدید نموده و با موارد تخلف در این زمینه برخورد خواهند نمود.

 
 
 
 

برنامه یادشده در دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کمک حدود 230 نفر از بازرسین بهداشت محیط شهر ور وستا در قالب روزانه میانگین 24 تیم دو نفره در ساعات اداری،  غیر اداری و روزهای تعطیل و ساعات شب انجام و از کلیه مراکز تهیه و عرضه غذا، اماکن عمومی ، اماکن و غذاخوری های بین راهی و سامانه های آبرسانی بازدید خواهد شد. شماره تلفن 190 بعنوان سامانه دریافت شکایات مردمی در زمینه های بهداشت محیط در طول شبانه روزی قادر به پاسخگویی به کشایات مردم در زمینه بهداشت محیط خواهد بود./

 
پورتال اخبار