رهبری

بدنه خبر

جنگلها = ریه های زمین چهارشنبه، 16 اسفند 1396
روز ملی درختکاری مصادف با   15 اسفند در طی فراخوان عمومی مرکز با شعار(( هر کارمند یک درخت))با حضور جمعی ازمسئولین و پرسنل با کاشت 200 نهال در محوطه مرکزبرگزار گردیدروز ملی درختکاری مصادف با   15 اسفند در طی فراخوان عمومی مرکز با شعار(( هر کارمند یک درخت))با حضور جمعی ازمسئولین و پرسنل با کاشت 200 نهال در محوطه مرکزبرگزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار