رهبری

بدنه خبر

نیت خیر احدی از شهروندان شهرستان قروه بنام عبادالله حنیفی یکشنبه، 20 اسفند 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان قروه، در راستای تحقق نیت خیر احدی از شهروندان شهرستان قروه بنام عبادالله حنیفی جلسه تقدیر و تشکر در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید، آقای عبادالله حنیفی در یک عمل خداپسندانه جهت اعتلای پیشرفت علم پزشکی و تحقق سلامت جامعه اعلام نمودند که پس از مرگ پیکرش در اختیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت تشریح قرار گیرد.
 
 
 
 
 
 
 
منبع: شیرزادی
 
پورتال اخبار