رهبری

بدنه خبر

افتتاح پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه بصورت ویدئو کنفرانس دوشنبه، 21 اسفند 1396

پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

به گزارش وب دا، در این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه شرکت داشتند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اورژانس آیینه تمام قد یک سیستم است و اورژانس هوایی نشانه ای از توسعه یافتگی یک دانشگاه است.

دکتر سیامک واحدی افزود: اورژانس هوایی دانشگاه از مرداد ماه پارسال شروع بکار نموده و تاکنون 51 مورد ماموریت انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: در چهار شهر استان پد هلی کوپتر داریم و در سایر شهرستانها تا زمان ساخت پد، از پایگاههای نظامی استفاده می کنیم.

در این مراسم همچنین مرکز فوریتهای بین جاده ای گردنه سرای سقز، پایگاه اورژانس جاده ای نگل و مرکز دیسپیج رزرو (اتاق فرمان115) نیز افتتاح گردید.

گفتنی است افتتاح این پروژه ها همزمان با سایر پایگاهای کشوری انجام شد.

 
پورتال اخبار