رهبری

گالری تصاویر


 
 گزارش تصویری دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
 
بازگشت...
افتتاح بخش انکولوژی بیمارستان بعثت
افتتاح بخش انکولوژی بیمارستان بعثت
افتتاح بخش انکولوژی بیمارستان بعثت
نمایشگاه لبخند
نمایشگاه لبخند
نمایشگاه لبخند
همایش تجلیل از حامیان سلامت
همایش تجلیل از حامیان سلامت
عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای گمنام دانشگاه
عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای گمنام دانشگاه
همایش تجلیل از سفیران و مدارس مروج سلامت
همایش تجلیل از سفیران و مدارس مروج سلامت
همایش تجلیل از سفیران سلامت
اهداء خون رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه
تجلیل از جانبازان دانشگاه به مناسبت هفته سلامت
تجلیل از جانبازان دانشگاه به مناسبت هفته سلامت
تجلیل از جانبازان دانشگاه به مناسبت هفته سلامت