فناوری اطلاعات

اخبار فناوری اطلاعات دانشگاه

شرکت مدیر آمار و فناوری اطلاعات در نخستین همایش ملی بیوسایبری در نظام سلامت

مدیر آمار و فناوری اطلاعات در نخستین همایش ملی بیوسایبری در نظام سلامت حضور یافتند.

پنجشنبه 5 مرداد 1396

قدیر رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از مدیر آمار و فناوری دانشگاه

ئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهندس سالار شادمان مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کردستان به جهت کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سال 1395 تقدیر کرد.

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396