رهبری

مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / مراکز تحقیقاتی / مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت
مرکز توسعه تحقیقات بالینی در یک نگاه
معرفی واحد:
Besat Clinical Research Development 
 

 واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان بعثت به همت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مسؤلین محترم مرکز آموزشی درمانی بعثت در تاریخ   85/4/19 توسط معاونت محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی درمحل بیمارستان بعثت افتتاح گردید. این واحد زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به فعالیت می باشد. کلیه خدمات و تسهیلات پژوهشی این مرکز با هزینه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت رایگان ارائه می گردد.

اخبار مرکز توسعه بالینی بعثت

راه اندازی وب سایت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت سنندج

وب سایت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت سنندج در آذر ماه 93 افتتاح شد.

دوشنبه 10 آذر 1393