رهبری
طرح های در حال اجرا

ارتباط عفونت های کلامیدیا تراکئوماتیس، مایکوپلاسما هومینیس، مایکوپلاسما ژنیتالیوم و مایکوپلاسما اوره آلیتیکوم با سقط جنین خودبخودی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج

تشخیص بتا تالاسمی ماژور در جنین با استفاده از گلبول های قرمز هسته دار جنینی (NRBC ) و DNA آزاد شده از سلول های جنینی (cff-DNA) موجود در جریان خون مادر

بررسی اثر تجویز داخل نایی پلاسمای غنی از پلاکت بر پیشگیری از فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش

بررسی اثر هیدروالکلی دارچین بر افسردگی در مدل حیوانی.....

بررسی اثر عصاره گل سرخ بر سطح هورمون های جنسی, بافت تخمدان و بیضه موش آزمایشگاهی تیمار شده با فرمالدهید

بررسی اثر محیط مشروط سلول های بنیادی جنینی

بررسی فراوانی ژن های rRNA gyrA و 23s parC  در سویه های اوره پلاسما اوره آ لیتیکوم

بررسی اثر تخریب ژن surviving  بااستفاده از فن آوری مهندسی ژنوم CRISPR/Cas در لوسمی میلوئید حاد انسانی

بررسی ارتباط پاپیلوما ویروس انسانی با سرطان پروستات

بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان انسانی پیش شرطی شده با پراکسیداکسیژن بر نارسایی زودرس تخمدانی القا شدهدتوسط سیکلوفسفامید در موش

مقایسه میزان تکثیر سلول های تک هسته ای و بیان ژن های IL-4 و IL-12 در موش های متولد شده به روش IVF و طبیعی

اثر تایموکینون بر بیماری پارکینسون القا شده با روتنون در موش صحرایی

مقایسه عملکردهای نوتروفیل و ماکروفاژ در موش های متولد شده به روش IVF و طبیعی

بررسی ارتباط بین ژن های Tribble و بیان سایتوکاین های التهابی در خون محیطی و مایع سینوویال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید

مقایسه فعالیت کشندگی سلول های کشنده طبیعی و T سایتوتوکسیک در موش های متولد شده به روش IVF و طبیعی

اثر تایموکینون بر محتوای دوپامین  نواحی جسم مخطط و جسم سیاه در مدل بیماری پارکینسون در موش صحرایی

مقایسه اثر رتینوییک اسید، فاکتور رشد اپیدرمی و فاکتور رشد فیبروبلاستی بر میزان رشد و بلوغ  آزمایشگاهی فولیکول های پره آنترال موش سوری

بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی دارچین بر آپوپتوز نورون های قشر پیشانی راست و هیپوکامپ موش صحرایی نر در مدل حیوانی افسردگی

بررسی اثرات آتوروستاتین بر آسیب ایسکمی رپرفیوژن در کلیه رت های دیابتی

اثر تایموکینون بر محتوای دوپامین بر محتوای دوپامین نواحی جسم مخطط و جسم سیاه در مدل بیماری پارکینسون در موش صحرایی

شیوع مقاومت به متی سیلین MecC در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های مختلف بالینی بیمارستان های بعثت و توحید شهرستان سنندج در سال 1394

بررسی ارزش تشخیصی روش اتصال کوانتومی کونژوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال Rituximab علیه تومور مارکر CD20 جهت تشخیص لنفومای غیر هوچکین در محیط in vitro

بررسی اثرات عصاره دود سیگار بر روی باروری و تکامل جنین در موش های نژاد NMRI با دو روش In vivo  و In vitro

مقایسه میزان مهاجرت و لانه گزینی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بند ناف ترم و پره ترم انسانی

مقایسه خصوصیات ایمونومدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بند ناف ترم و پره ترم انسانی

ارزیابی اثر سن موش های ماده بر کارایی جداسازی سلول های بنیادی جنینی از بلاستوسیت موش

بررسی اثر ضد توموری محیط مشروط سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان انسان بر سلول های لوکمی میلوییدی حاد

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های استان کردستان طی سال های 1394-1395

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای ویرولانس باکتری کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های استان کردستان طی سال های 1394-1395

بررسی میزان بیان ژن های miR-29, miR-223, miR-122 در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد مبتلا به عفونت همزمان با هپاتیت C یا هپاتیت B و مقایسه آن با افرادسالم به کمک روش Real-time PCR

بررسی پلی مورفیسم های شایع در ژن گیرنده ی ویتامین D، VDR، VDBP در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و آسم و مقایسه آن با افراد سالم  

بررسی پلی مورفیسم های شایع در ژن گیرنده ی ویتامین D، VDR، VDBP در بیماران مبتلا به کهیر و مقایسه آن با افراد سالم  

بررسی اثر آلانتوئین بر میزان فاکتور PDGF و تعادل پراکسیدانی آنتی اکسیدانی بافت مخاطی کولون در مدل حیوانی کولیت القا شده توسط اسید استیک

بررسی شیوع انگل های روده ای و شناسایی مولکولی گونه تک یاخته های بیماری زا در مراجعین به آزمایشگاهها و مراکز درمانی شهرستان سنندج در سال 1394-1395

بررسی بیان خانواده epi-mir148-638 با مقدار بالانس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان ریه

بررسی ارتباط بین میزان بیان Mir-638 و Mir-21 با مقدار بالانس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان ریه

بررسی اثرات سریسین بر میزان بلوغ، لقاح و تکامل آزمایشگاهی تخمک و جنین موش NMR1

تاثیر یک هفته مکمل سازی اسیدهای چرب امگا-3 و آمینواسیدهای زنجیره ای بر شاخص های آپوپتوز ناشی از فعالیت مقاومتی حاد در مردان سالمند