رهبری

چشم انداز

چشم انداز

مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در نظر دارد با توجه به ظرفیت بالای تحقیقات در این زمینه با بررسی وضعیت موجود در جهت تولید دانش و افزایش آگاهی فارغ التحصیلان و نیز دانشجویان رشته های بهداشت و رشته های وابسته و همچنین تربیت دانشجویان و پژوهشگران در زمینه علوم بهداشتی و محیط زیست در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه و محیط به یژه در استان کردستان در حد معیارهای جهانی گام بردارد.