رهبری

تماس با ما

راه های تماس
آدرس: سنندج - بیمارستان توحید - دپارتمان پژوهشی بیمارستان - مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
تلفن: 08733247855 و 08733249435
 
پست الکترونیکی:
kdrc.muk@gmail.com
KDRC@muk.ac.ir