رهبری

تماس با ما

راه های تماس
آدرس: سنندج- بیمارستان توحید - بخش گوارش و کبد - مرکز تحقیقات گوارش و کبد
 
تلفکس: 087-33247855
 
پست الکترونیکی: